درصحن: سخنگوی هیات نظارت بر انتخابات از دعوت ده کاندیدای زن انتخابات پنجمن دوره مجلس خبرگان به آزمون اجتهاد خبر داده است. کل زنان ثبت نام کننده در انتخابات خبرگان ۱۶ نفر بودند که صلاحیت شش نفر را بدلیل نداشتن تحصیلات حوزوی از همکنون باید رد شده تلقی کرد. تاکنون سابقه نداشته صلاحیت زنی برای انتخابات خبرگان تایید شود. ده زن راه یافته به مرحله آزمون خبرگان دارای تحصیلات حوزوی هستند. زهرا شجاعی مشاور امور زنان خاتمی،‌ اعظم طالقانی دختر آیت الله طالقانی و نماینده سابق مجلس مشهورترین زنانی هستند که برای خبرگان ثبت نام کرده اند. آزمون اجتهاد فردا توسط شورای نگهبان در قم برگزار می شود.