درصحن: نامزدان انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان فردا، سه شنبه،‌ در آزمون اجتهاد شرکت خواهند کرد. به گفته سخنگوی شورای نگهبان از مجموع ۸۰۱ کاندیدا، ۵۰۰ نفر به شرکت در آزمون دعوت شده اند.

برخی نامزدها در آزمونی که دو ماه پیش در قم برگزار شد شرکت کرده بودند بنابراین در این آزمون غایب خواهند بود، چون اجازه شرکت مجدد در آزمون اجتهاد ندارند. آزمون اجتهاد توسط دبیرخانه مجلس خبرگان در قم و زیر نظر آیت الله محمد مومن عضو فقهای شورای نگهبان برگزار می شود.

شورای نگهبان پیش از این اعلام کرده بود کسانیکه سابقه نمایندگی مجلس خبرگان دارند نیازی به شرکت مجدد در آزمون اجتهاد ندارند. کاندیداهایی که تحصیلات حوزوی ندارند نیز از شرکت در آزمون منع شده بنابراین صلاحیت آنها را باید رد شده تلقی کرد. محمد غرضی کاندیدای ریاست جمهوری و وزیر دو دولت موسوی و هاشمی از جمله مشهورترین کاندیداهای غیر روحانی انتخابات مجلس خبرگان است.

گفتنی است قبول شدگان آزمون کتبی اجتهاد باید در آزمون شفاهی نیز شرکت کنند. تاریخ برگزاری ازمون شفاهی هنوز اعلام نشده است.

بحث بر سر ضرورت شرکت حسن خمینی نوه آیت الله خمینی که در حوزه علمیه قم به تدریس درس خارج فقه و اصول مشغول است از جدی ترین مباحث میان موافقان و مخالفان اوست. هنوز خبری دال بر شرکت یا عدم شرکت حسن خمینی در آزمون اجتهاد از سوی وی اعلام نشده است.