درصحن: سخنگوی شورای نگهبان در سخنانی عجیب‌،‌ اظهارات داوطلبان انتخابات در خصوص فتنه را ملاک عمل شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها عنوان کرده و گفته: طرفداری از فتنه خط قرمز نظام و رهبری است و ما سخنان کاندیداها را بررسی می کنیم تا روشن شود آنها حمایتی کرده اند یا خیر؟ پیش از این حسن روحانی گفته بود: «معیار صلاحیت و عدم صلاحیت در چارچوب قانون بر مبنای گزارش مراجع قانونی است نه چیز دیگر. به هیچ وجه در انتخابات به شایعات و اتهامات نمی‌توانیم توجه کنیم. اتهامات باید در یک دادگاه صالح برود و بحث شود و خود متهم و وکیل دفاع کند رای داده شود ما که قاضی نیستیم.نمی‌دانم صلاحیت سنج هم همراه‌مان نیست. معیار ما قانون است.»