درصحن: آیت الله یزدی رئیس مجلس خبرگان رکورد شکنی آیت الله ها در اعلام کاندیداتوری مجلس خبرگان را دارای اهداف پشت پرده و خطرناک توصیف کرده است و خواستار هوشیاری مردم و مسوولان در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان شد. او همچنین گفته است قدرت تشخیص فقیه لایق یکی از شرایط اعضای مجلس خبرگان رهبری است اما متاسفانه در قانون انتخابات خبرگان، نام ‌نویسی آزاد بوده و خانمی با وضعیت بد حجاب و پوششی نامناسب برای ورود به این مجلس نام نویسی کرده مضحک است.» احتمال مرگ رهبر ایران در هشت سال آینده و ضرورت انتخاب رهبر جدید باعث شد نزدیک ۸۰۰ نفر بر انتخابات خبرگان نام نویسی کنند که نسبت به دوره قبل تعداد کاندیدا ها دو برابر شده است.