درصحن: مجلس شورای اسلامی باردیگر موادی از قانون انتخابات را تغییر داد. اصلاح قانون انتخابات پیش از برگزاری انتخابات در همه ی ادوار مجلس شورای اسلامی امری معمول بوده است. معمولا نمایندگان تا آخرین روزهای منتهی به انتخابات از اصلاح این قانون دست برنمی دارند. در آخرین اصلاحیه ای که مجلس بر این قانون وارد کرد برگزاری الکترونیکی انتخابات قانونی شد و شرایط برگزاری انتخابات در مرحله دوم دستخوش تغییراتی شد. آخرین اصلاحات انجام شده در قانون انتخابات منتظر رای شورای نگهبان است. در صورت تصویب این اصلاحیه در انتخابات پیش رو که روز هفتم اسفند برگزار می شود اجرایی خواهد بود.

تصویب قانون برگزاری الکترونیکی انتخابات

به موجب مصوبه مجلس، در انتخابات الکترونیکی پس از ثبت‌نام رأی‌دهنده و بعد از تأیید نماینده هیأت نظارت، تعرفه رأی به صورت بانک الکترونیکی مورد تأیید نماینده فرماندار و ناظر، صادر و تحویل رأی‌دهنده شود و با توجه به انجام همه کنترل‌ها توسط سامانه و عدم وجود تعرفه کاغذی و صدور تعرفه به صورت کارت الکترونیکی، نیازی به اخذ اثر انگشت از رأی‌دهنده در تعرفه نبوده و پرینت رأی الکترونیکی از صندوق در حکم برگه رأی باشد.

این قانون امروز دوشنبه در پی تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد. نمایندگان مجلس همچنین شمارش آرا در انتخابات الکترونیکی پس از اعلام رسمی پایان رأی‌گیری را منوط به دستور نماینده فرماندار و نماینده هیأت نظارت با امضای الکترونیکی آنها کردند.

طبق ماده الحاقی ۶ طرح مذکور، پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورت‌جلسه الکترونیکی، نتیجه انتخابات با امضای الکترونیکی هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیأت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تهیه و نسخه چاپی آن در ۵ نسخه تهیه می‌شود که یک نسخه نزد هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه می‌ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.

وکلای ملت در مصوبه دیگری مقرر کردند پس از شمارش آرا صندوق الکترونیکی و صندوق ثبت با نظارت ناظرین پلمب گردیده و همراه نسخه چاپی صورتجلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات برای بخشداری و فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه ارسال می‌شود.

طبق مصوبه مجلس، در صورت اختلال رأی‌گیری الکترونیکی در یک شعبه أخذ رأی یا یک صندوق با پیشنهاد رئیس شعبه و تصویب فرماندار و تأیید هیأت نظارت حوزه انتخابیه، انتخابات به صورت غیرالکترونیکی انجام می‌شود. نمایندگان مجلس مقرر کردند در انتخابات الکترونیکی تمامی فرآیندهای انتخابات شامل فرآیندهای قبل از روز أخذ رأی، فرایندهای روز أخذ رأی و فرایندهای بعد از روز أخذ رأی از طریق سامانه جامع اتوماسیون انتخابات و به صورت الکترونیک انجام می‌شود.

موافقت مجلس خبرگان شرط یکسان سازی هیات اجرایی مجلسین

نمایندگان مجلس همچنین با افزودن شرط «موافقت مجلس خبرگان» به ماده هفت طرح اصلاح قانون انتخابات،‌ هیات اجرایی دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را یکی کردند. بر اساس این اصلاحیه در دوره‌هایی که انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود، هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی در انتخابات مجلس شورای اسلامی «در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبری» حسب مورد همان هیأت‌های اجرایی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس خبرگان رهبری می‌باشد.

کیفیت تبلیغات انتخاباتی

نمایندگان مجلس همچنین ماده ۱۴ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات که ماده ۶۱ این قانون را جهت تأمین نظر شورای نگهبان بدین صورت اصلاح کرد. براساس این اصلاحیه الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‌ها و تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و سازمان‌های عمومی و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق‌های پست، باجه‌های تلفن، پست‌های برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی اشخاص ذی‌حق در سراسر کشور ممنوع می‌باشد.

شرط ورود به مجلس بدون برگزاری انتخابات در مرحله دوم

براساس مصوبه مجلس، اگر تعداد نامزدهای باقی مانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد،‌ انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزد یا نامزدهای مذکور با همان تعداد آرای به دست آورده مرحله اول به مجلس راه می یابند.

اصلاحات قانون انتخابات را نمی توان تمام شده دانست چراکه همکنون لایحه شفاف سازی انتخابات در کمیسیون شوراها در حال بررسی است و احتمال بررسی و تصویب آن وجود دارد. ضمن اینکه در یک ماه آینده هر لحظه احتمال ارائه لایحه یا طرحی دو فوریتی برای اصلاح موادی از قانون انتخابات وجود دارد.