درصحن: با اتمام سومین روز ثبت نام انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان، ۸ نماینده دیگر خبرگان اعلام کاندیداتوری کردند. محمد شاه چراغی، محمود هاشمی شاهرودی، کاظم نورمفیدی، محمد مومن،‌ محسن حیدری آل کثیر، ‌ احمد علم الهدی،‌ احمد بهشتی و سید محمود علوی با ثبت نام، عدد نمایندگان فعلی مجلس خبرگان که اعلام نامزدی کرده اند را به ۲۷ رساندند.