استان کهکیلویه و بویراحند
کاندیداهای اصلاح طلب
صلاحیت
کاندیداهای اصولگرا
صلاحیت
کاندیداهای مستقل
صلاحیت
بویراحمد / دنافرزانه آرامشغلام محمد زارعی
بویراحمد / دناغلامحسین رهبرنیا
بویراحمد / دنازینب هاشمی
گچساران / باشتغلامرضا تاجگردونمحمد باقر شریفی
کهکیلویه / بهمنی / چرامالبرز بنامغلامعباس شفاعت نیا
کهکیلویه / بهمنی / چرامعلی دلاور
حوزه انتخابیه