استان خوزستان
کاندیداهای اصلاح طلب
صلاحیت
کاندیداهای اصولگرا
صلاحیت
کاندیداهای مستقل
صلاحیت
دشت آزادگان / هویزه
اهواز / حمیدیه / بخش باویآقایار حسینیتاییدعلیرضا دهقانسعید آذرشب
اهواز / حمیدیه / بخش باویشجاع پوریانتاییداحمد موسوی
اهواز / حمیدیه / بخش باویشکرخدا موسوی
اهواز / حمیدیه / بخش باوی
آبادانغلامرضا فیروزیجواد سعدون زادهرد
بهبهانعلی مژدهی پورمحمد باقر شریعتیرد
خرمشهر
شادگان
خرمشهر
رامهرمز / رامشیر
شوشتر / گتوندسادات ابراهیمی
اندیمشکفریدون حسنوند
مسجدسلیمان / لالی /هفتکل / اندیکا
شوش
ایذه / باغملکحجت الله درویش پوررد هوشنگ احمدی صحرا
بندرماهشهر و امیدیه و هندیجانعلیرضا شریفیقاسم جنامی
حوزه انتخابیه