درصحن: مجمع عالی بسیج با صدور بیانیه ای از شورای نگهبان خواست در بررسی صلاحیت کاندیداها مصلحت سنجی را کنار بگذارد و با شجاعت و قاطعیت در احراز صلاحیت ها اقدام کند. در بیانیه بسیج امده: «نگذارید این دوسنگر مهم ملت- مجلس شورا و مجلس خبرگان- به دست مرفهان بی درد و صاحبان ثروت های بادآورده و بانیان اشرافی گری و دنیا طلبی،‌ بیفتد.