درصحن: تا انتخابات عنوان پادکست هفتگی در صحن است که به رویدادهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری که همزمان روز هفتم اسفند ماه برگزار می شود، می پردازد.

گزارش صوتی در صحن از رویدادهای مربوط به انتخابات در هفته آخر آذرماه را بشنوید: