درصحن: با وجود تصویب طرح برجام و ابلاغ آن به دولت و سپردن امر نظارت بر اجرای برجام به کمیسیون امنیت ملی،‌ رئیس و برخی از اعضای کمیسیون ویژه برجام کماکان به فعالیت خود ادامه داده و قائل به پایان یافتن ماموریت شان نیستند. رضایی معاون قوانین مجلس ادامه فعالیت این کمیسیون را غیر قانونی خوانده ولی زاکانی رئیس کمیسیون ویژه می گوید ما تا پایان مجلس به کارمان ادامه می دهیم و این هفته از نیروگاه اتمی اراک و فردو بازدید می کنیم. هنوز علی لاریجانی رئیس مجلس واکنشی نشان نداده است.