درصحن: کم‌کم به انتخابات اسفندماه مجلس نزدیک می‌شویم و مدیران آذری و نامزدهای انتخابات از هواداران تراکتور «رای» می‌خواهند. یکی از مسئولان باشگاه تراکتور به ۹۰ می‌گوید: «نقش انتخابات مجلس را در تغییرات تراکتور دست‌کم نگیرید! همین حالا هم برخی نماینده‌ها و مقامات استانی تلاش می‌کنند یک مربی بومی را به نیمکت تراکتور نزدیک کنند و از کنارش ماهی خود را بگیرند!»