درصحن: علی لاریجانی رئیس مجلس در همایش امر به معروف و در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا مجلس در پرونده هسته ای فرمایشی عمل کرد گفته: این پرونده، پرونده رهبری بود. منم بعنوان رئیس مجلس وظیفه داشتم در کشور اختلافی ایجاد نشود و به وظیفه ام عمل کردم شما هم بهتر بود در همایش امر به معروف از کلمه فرمایشی استفاده نمی کردی چون کلام تیز در امر به معروف اثر کمتری دارد.