درصحن: مجلس در جلسه امروز سه شنبه ۲۱ مهر ۹۴ جزییات طرح اجرای برجام را تصویب کرد تا این طرح به شورای نگهبان رفته و منتظر تایید این شورا بماند

جلسه امروز مجلس البته باز هم بدون حاشیه نبود و با تجمع و اعتراض گروهی از نمایندگان موسوم به دلواپسان در مقابل جایگاه ناطق و هیات رییسه همراه شد.

139407211015059266288284

حمید رسایی یکی از نمایندگانی بود که امروز علی لاریجانی را متهم به قانون شکنی کرده و می گفت :این صدای رهبری نیست، مجلس شده جای تصمیم‌گیری لاریجانی،‌ شمخانی.

رسایی  پلاکاردی به دست گرفته بود که بر روی آن نوشته شده بود:«این قانون‌شکنی رسمی است، مجلس فرمایشی نیست»

139407211015058486288284

مهدی کوچک زاده دیگر نماینده مخالف برجام از جمله معترضین به نحوه مدیریت جلسه امروز بود که فریاد می زد: «این تصمیم آنهاست و مجلس به گردن گرفته است»

139407211015072526288284

اشک های علی اصغر زارعی یکی دیگر از سوژه های امروز مجلس بود که در پی مخالفت با تصویب نهایی طرح اجرای برجام توجه گروهی از نمایندگان را به خود جلب کرد.

139407211015077676288284