درصحن: استبضاح آخوندی شاید یکی از ضعیف ترین استیضاح های مجلس در چند سال اخیر بود. او که مخالفانی همچون رسایی را در مقابل خود می‌دید تنها با ۷۲ رأی موافق استیضاح ، ۱۷۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۵۲ رای در سمت خود ابقا شد تا سومین استیضاح دولت یازدهم ناکامد بماند.