در صحن: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از سه هفته تعطیلی، روز یکشنبه هفته آینده، در صحن گردهم می آیند تا چرخ قانون نویسی را دوباره به گردش در آورند. آنها در اولین قدم، پروژه ناتمام ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را در دستور دارند. طرح دو فوریتی ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که در هفته قبل از تعطیلات تابستانی کلید خورده بود، دوباره به جریان می افتد.

گزارش درصحن را بشنوید: