در صحن:‌ رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با تاکید بر اینکه حق تهران در برابر حوادث غیرمترقبه ادا نشده از تلاش مجلس برای تحقیق و تفحص از حوادث غیر مترقبه در کشور خبر داده و گفته: در تلاشیم تا با بررسی هایی مشخص کنیم میلیاردها تومان بودجه‌ای که طی ۳۶ سال گذشته به حوادث غیرمترقبه اختصاص داده شده چگونه و در کجا هزینه شده است. امیر خجسته مدعی شده در تهران اتفاقی رخ خواهد داد که پس از آن هیچ کاری دیگر نمی توان کرد معلوم نیست در آن زمان چه کسی و چگونه به داد مردم خواهد رسید.