درصحن: سفر علی لاریجانی رئیس مجلس به نیویورک برای شرکت در چهارمین اجلاس سازمان بین المجالس، اظهارات وزیر صنعت در خصوص کمپین نه به خودرو داخلی و واکنش تند نمانیدگان و برگزاری جلسات برجام در مجلس، عمده ترین فعالیت های نمایندگان در هفته دوم شهریور ماه بود. هفته ای که مجلس تعطیل بود و جلسه ای برگزار نشد. گزارش درصحن را بشنوید: