درصحن: مجلس شورای اسلامی در هفته سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ سه روز جلسه علنی برگزار کرد. علاوه بر تلاش هایی که در صحن صورت گرفت نمایندگان و هیات رئیسه فعالیت هایی داشتند که از نگاه دوربین می گذرد:

نمایشگاهی با شعار “به امید استقرار صلح در جهان” در راهروهای مجلس برپا شد تا با تصویر کشیدن فجایع رخ داده در حملات شیمیایی به سردشت، زشتی های استفاده از سلاح شیمیایی را به همگان یادآودی کند. میهمانانی از بیرون مجلس هم برای تماشای این نماشگاه به مجلس دعوت شده اند.

 نمایشگاه مصدومان شیمیایی سردشت در راه رو مجلس

میهمانان مجلس در این هفته

 میهمانان مجلس

برگزاری جلسه فراکسیون رهروان در تالار آیینه مجلس قدیم به ریاست علی لاریجانی و به صرف نان سنگک و پنیر!

جلسه فراکسیون رهروان ولایت

دیدار علی لاریجانی با وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در تالار آیینه مجلس شورای اسلامی؛ حجاب وزیر امورخارجه افریقا مهمتر از صحبت های طرفین بوده چراکه خبرگزاری های بیشتر به مساله حجاب خانم وزیر بیشتر پرداخته اند

 لاریجانی و وزیر امور خارجه افریقای جنوبی

سرکشی رئیس مجلس به حوزه انتخابیه یا سفر انتخاباتی به منطقه خلجستان قم

سرکشی