در صحن: مجلس خبرگان رهبری دارای یک هیأت رییسه، چند کمیسیون و یک دبیرخانه است.

-هیأت رییسه

الف. هیأت ‏رئیسه سِنّی:

در جلسه افتتاحیه براساس سن تعیین مى‏شود؛ مرکب از مسن‏‌ترین فرد از خبرگان حاضر، به عنوان رییس و فرد بعدى به عنوان نایب رییس و دو نفر از جوان‏‌ترین خبرگان حاضر، به سمت منشى است که بعد از تعیین در جایگاه مخصوص قرار مى‏ گیرند.

وظیفه اصلى این هیات‏ رییسه سنى عبارت است از:

۱. اداره جلسه افتتاحیه

۲. انجام دادن مراسم تحلیف

۳. اجراى انتخابات هیات‏رییسه دائم

با انتخاب هیات‏ رییسه دائم کار این هیات‏رییسه پایان مى‏ یابد.

1409759620385_hemmat khahi-13

ب. هیات‏ رییسه دائم:

این هیات، مرکب از رییس، دو نایب رییس، دو منشى و دو کار‌پرداز است که از میان اعضاى آن مجلس براى مدت دو سال و با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند.

ریاست مجلس خبرگان، علاوه بر اداره جلسات مجلس خبرگان، بر کلیه امور ادارى، مالى، استخدامى و سازمانى مجلس خبرگان، نظارت دارد و باید با ارتباط منظم با رهبرى، شرایط را براى انجام دادن وظایف مجلس خبرگان آسان کند.

رییس مجلس خبرگان رهبری، مصوّبات قانونى مجلس را امضا و به مراجع ذى ربط ابلاغ مى‏کند. همچنین او موظف است گزارشى سالانه از عملکرد و اقدامات هیأت‏رئیسه را به مجلس خبرگان ارائه کند.

-کمیسیون‏‌ها

به منظور بررسی‌‏هاى کارشناسى و تهیه گزارش جهت طرح در جلسات رسمى، کمیسیون‏‌هاى زیر در مجلس خبرگان تشکیل شده است:

الف-کمیسیون اصل ۱۰۸ قانون اساسى‏

ب-کمیسیون امور مالى و ادارى‏

ج-کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسى‏

د-کمیسیون سیاسى – اجتماعى‏

ه-کمیسیون تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسى‏

و-کمیسیون بررسى راه‏هاى پاسدارى و حراست از ولایت فقیه‏

الف-کمیسیون اصل ۱۰۸ قانون اساسى

این کمیسیون، بررسى و تدوین قوانین مربوط به انتخابات و آیین‏نامه داخلى مجلس خبرگان را برعهده دارد. تفسیر قانون انتخابات و آیین‏نامه داخلى مجلس خبرگان، در موارد ابهام، با خود خبرگان است؛ بدین ترتیب که در موارد اختلاف، طرح استفساریه، از سوى هیات‏رئیسه و یا دست کم ده نفر از اعضا تهیه و تقدیم مجلس خبرگان مى‏شود. اگر طرح فوریت نداشته باشد، عیناً براى بررسى و ارائه گزارش، به کمیسیون اصل یکصدوهشتم ارجاع مى‏شود.

ب-کمیسیون امور مالى و ادارى

این کمیسیون وظایف ذیل را بر عهده دارد:

– بررسى و پیشنهاد هزینه‏هاى مجلس خبرگان و تقدیم آن به هیات‏رئیسه، براى تصویب و ارائه آن به دولت و درج در بودجه سالانه کل کشور.

– تنظیم نمودار تشکیلاتى و ضوابط استخدامى کارمندان، با هماهنگى سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى و نظارت بر حسن جریان امور ادارى و ارائه آن به هیات‏رئیسه.

– بررسى و پیشنهاد هزینه‏ هاى ناشى از امور نمایندگان و ارائه آن به هیات‏رئیسه.

– بازرسى و رسیدگى به همه دارایى‏هاى منقول و غیرمنقول مجلس خبرگان و تحقیق و تسویه حساب‏‌ها و رسیدگى به هزینه شدن بودجه سالانه مجلس خبرگان و تقدیم گزارش آن به مجلس خبرگان

Amir KHoloosi (1 of 15)

ج-کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسى

وظیفه اصلى این کمیسیون، تحقیق و بررسى درباره همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر، موضوع اصل‏هاى یاد شده در ماده فوق و همه کسانى که در مظان رهبرى قرار دارند و ارائه نتایج به دست آمده، به هیات‏رییسه، براى استفاده و بررسى مجلس خبرگان است.

این کمیسیون از ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس خبرگان تشکیل شده و دو کار عمده برعهده دارد که به کبروی و صغروی مشهور است.

کبروی یعنی شرایطی که در اصل ۱۰۹ قانون اساسی ذکر شده مانند صلاحیت فقهی، حل تعارض میان شرایط، توضیح و تشریح مفهوم بینش‌های سیاسی- اجتماعی و بحث‌هایی از این قبیل را بررسی نمایند

صغروی یعنی بررسی مصادیق به این معنا که این شرایط کلی در چه کسی یا کسانی جمع است؟

در اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده که «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل ۵ و ۱۰۹ گردد و یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل ۱۰۸ می‌باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر خبرگان موظف‌اند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان و انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد.»

د-کمیسیون، سیاسى- اجتماعى

این کمیسیون، موظف است با تشکیل جلسه‏هایى باحضور نخبگان و مسؤولان امور سیاسى، امنیتى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى، مسائل مهم داخلى و جهانى را، که به گونه‏اى به انجام دادن وظایف خبرگان مربوط مى‏شوند، بررسى کرده، گزارش آن را به هیات‏رئیسه تقدیم کند تا در نخستین اجلاسیه خبرگان به آگاهى اعضا برسد.

ه-کمیسیون تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی

این کمیسیون، موظف است هر گونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصدویازدهم قانون اساسی، در محدوده قوانین و موازین شرعى، به دست آورد. هم‏چنین درباره صحت و سقم گزارش‏هاى رسیده، در این‏باره، تحقیق و بررسى کند و اگر لازم بداند، با مقام رهبرى، در این زمینه، ملاقات کند.

کمیسیون تحقیق موظف است پس از بررسى و تحقیق درباره مسائلى که درباره اصل یکصدویازدهم پیش آمده است و آن‏‌ها را کافى براى تشکیل اجلاس خبرگان به این منظور نمى‏داند، نتیجه اقدامات انجام شده را به هیات‏رییسه گزارش کند.

وظیفه دیگر این کمیسیون، این است که آمادگى خود را براى مشاوره در امور مربوط به رهبرى، به مقام رهبرى اعلام کند و با هماهنگى وی، براى جلوگیرى از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات نهاد رهبرى، مساعدت کند.

تحقیقات و مذاکرات این کمیسیون، محرمانه است.

و- کمیسیون بررسى راه‏هاى پاسدارى و حراست از ولایت فقیه

مهم‏‌ترین وظایف این کمیسیون، عبارتند از:

ارائه پیشنهاد درباره سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در امور ذیل، به هیأت‏رئیسه:

– پژوهش درباره موضوع حکومت اسلامى، به ویژه ولایت فقیه و تألیف و نشر مطالب دراین‏باره، به صورت‏هاى مناسب و پاسخ به شبهات

– معرفى ولایت فقیه در مجامع علمى داخل و خارج کشور، در سطح عموم مردم.

– بررسى شیوه‏هاى مناسب تدریس و ترویج اندیشه حکومت اسلامى و ولایت فقیه، در سطوح مختلف تحصیلى دانش‏آموزان و دانشجویان و نیز رسانه‏هاى عمومى، به ویژه صداوسیما و ارائه راهکارهاى مناسب به هیات‏رئیسه مجلس خبرگان.

– گردآورى آمار و اطلاعات می‌دانى درباره آسیب‏شناسى و آفت‏هاى فکرى و عملى حکومت اسلامى و ولایت فقیه و ارائه راهکارهاى مناسب براى رویارویى با آن‏‌ها

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى‏

دبیرخانه مجلس خبرگان نهادى است قانونى که زیر نظر هیأت رییسه مجلس خبرگان، اداره می‌‏شود و براى انجام مأموریت‏‌ها و مسوولیت‏‌ها و تنظیم امور مربوط به مجلس خبرگان، تشکیل می‌شود.

وظایف دبیرخانه در دوبخش به شرح زیر است:

بخش اول:

– تنظیم کلیه امور مربوط به مجلس، کمیسیون‏‌ها و هیأت رییسه و ارتباط با ریاست مجلس و برقرارى ارتباط متقابل.

– تنظیم روابط مجلس، کمیسیون‏‌ها، هیأت‌ها و اعضا، با مقام معظم رهبرى و دستگاه‏‌هاى گوناگون کشور.

– همکارى لازم بامسئولین ذیربط، در اجراى انتخابات مجلس خبرگان، با رعایت قانون و آیین‏نامه انتخابات.

– معرفى نهاد خبرگان.

– چاپ و انتشار مصوبات مجلس، به صورت اختصاصى یا عمومى، حسب مورد با توجه به آیین‏‌نامه خبرگان و انعکاس اخبار به رسانه‏‌هاى گروهى با هماهنگى مقامات ذیربط.

– تحقیق و پژوهش در موضوع حکومت اسلامى، بالأخص ولایت فقیه، تألیف و نشر آن به صورت‏‌هاى مناسب، معرفى ولایت فقیه در مجامع علمى داخل و خارج کشور و در سطح عموم مردم بر اساس سیاست‏‌گذارى کمیسیون بررسى راه‏‌هاى پاسدارى و حراست از ولایت‏ فقیه، پس از تأیید هیأت رئیسه.

– تهیه بولتن حاوى اخبار و گزارشات مربوط به امور رهبرى، نمایندگان رهبرى در ارگان‏‌ها و نهاد‌ها، نهادهاى وابسته، مسأله ولایت فقیه، مسائل سیاسى و بین‏‌المللى و مسائل جارى کشورى که می‌‏تواند در وسعت بینش و در تصمیم‌‏گیرى خبرگان مؤثر باشد.

Amir KHoloosi (5 of 15)

بخش دوم:

– تهیه دستور کار جلسات عادى و فوق‏‌العاده مجلس و ارائه به هیات رییسه.

– تهیه گزارش‌ها و منابع لازم در زمینه مسائل فقهى، فرهنگى، اجتماعى و سیاسى، در حوزه مسئولیت خبرگان، براى اعضاى هیئت رئیسه و ریاست مجلس و خبرگان.

– تهیه صورت مذاکرات مجلس و کمیسیون‏‌ها و هیات‌ها.

– نگهدارى و طبقه‏‌بندى و بایگانى اسناد و مدارک مربوط و نیز مصوبات مجلس و کمیسیون‏‌هاى خبرگان، با استفاده از امکانات و تجهیزات لازم.

– تهیه مواد و متون لازم، جهت اعلام مواضع، براى هیئت رئیسه و تنظیم پیش‏‌نویس بیانیه‏‌ها.

– تهیه طرح تشکیلات دبیرخانه، براى تصویب هیات رییسه و سازمان مدیریت و برنامه‏‌ریزى.