در صحن: نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: چون رییس مجلس در یک لحظه باید تصمیم گیری کند و نمی تواند در آن لحظه با دیگر اعضای هیات رییسه مشورت کند وظیفه شرعی و قانونی اش این است که براساس استدلال و نظر شخصی خود تصمیم گیری کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس در تذکر آیین نامه داخلی به رییس مجلس و سایر اعضای هیات رییسه گفت: در این ماده تمامی اعضای هیات رییسه در برابر رفتارهای انجام شده مسوولیت مشترک دارند یعنی در آنچه که در اداره کردن مجلس اتفاق می افتد، همه اعضای هیات رییسه مسوول هستند.

نادران تصریح کرد: در مورد بند «ل» و «و» تبصره پنج که محل بحث بود، در جلسه ظهر و بعدازظهر آقای رییس تشخیص تان آن بود که مغایرتی با برنامه پنج ساله پنجم ندارد.

وی ادامه داد: اما شما و دیگر همکاران هیات رییسه تصریح دارید که مغایرت وجود دارد و من استدعا دارم که در هیات رییسه این موضوع بحث شده زیرا ده ها میلیارد دلار که ما حفاظت کرده ایم که صندوق به هر جایی ندهد و با هر تصمیمی آن را خرج نکند یک ضابطه داشته باشد تا بخش های غیردولتی بتوانند از این منابع استفاده کنند.

نادران خاطرنشان کرد: اگر جمع هیات رییسه به این تصمیم رسید که مغایر برنامه پنج ساله پنجم است دوباره این بندها به مجلس باز گردد و رای گیری شود.

محمدرضا باهنر که اداره جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت نیز با بیان اینکه رییس مجلس هم در جلسه علنی صبح اشاره داشته و من نیز به این موضوع تاکید دارم که رییس و نواب مجلس زمان اخطار و تذکر نمایندگان به نظر شخصی خود عمل می کنند گفت: طبق وظایف شرعی و قانونی خود با توجه به نظر کارشناسی و شخصی رییس مجلس پاسخ تذکر و اخطار نمایندگان را می دهد و الزامی وجود ندارد که با دیگر اعضای هیات رییسه مشورت شود.

باهنر خاطرنشان کرد: مگر اینکه از سوی نماینده ای اخطار قانونی و اساسی داده شود و رییس جلسه اخطار را وارد بداند، وی طبق آیین نامه مکلف است از مجلس سوال کند در غیر اینصورت در تذکرات و اخطارها، رییس جلسه طبق نظر خود عمل خواهد کرد.

وی افزود: اما در مورد نظر شما در جلسه آینده هیات رییسه بحث می شود اما باز هم تاکید می کنم که رییس و نوابان مجلس تنها با توجه به نظر کارشناسی خود عمل می کنند.