در صحن: بررسی لایحه بودجه سالیانه همواره وزیر نفت را در کانون توجه ها قرار می دهد، این بار وزیر نفت در حال متقاعد کردن نمایندگان به تصویب اجازه سرمایه گذاری در صنعت نفت است. زنگنه به نمایندگان گفت: زمانی که قیمت نفت ١٠٠ دلار بود (دوران رییس جمهور سابق)  و دو میلیون بشکه فروش نفت داشتیم، ١٣ میلیارد دلار سهم وزارت نفت می‌شد، اما برای سال آینده (سال ۹۴) که مجلس نفت را حدودا بشکه‌ای ۴٠ دلار پیش‌بینی کرده و میزان صادرات هم کمی بیش از یک میلیون بشکه است، کمتر از سه میلیارد دلار عاید وزارت نفت خواهد شد، ما چطور با این رقم صنعت نفت را اداره کنیم؟